O nás

jan_dezort

PhDr. Jan Dezort, Ph.D.

je klinický logoped s více než 20 lety praxe v oboru jak ve státních, tak v soukromých  zařízeních. Jako první v ČR absolvoval prestižní roční kurz zaměřený na terapii neplynulosti ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Kromě poskytování logopedické péče se věnuje i výzkumu v oblasti neplynulosti řeči a rád se s ostatními dělí o nové poznatky, které získává od svých zahraničních kolegů.  

Je garantem pro logopedii akreditovaného pracoviště ORL A LOGOPEDIE s.r.o., které poskytuje vzdělávání logopedům v atestační přípravě. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově a vystupuje na konferencích v ČR i zahraničí. V terapii rád postupuje systematicky a pracuje s cíli zejména proto, aby on i jeho klienti viděli, jak se terapie vyvíjí a jak jsou úspěšní. V terapii klade důraz na vzdělávání a spolupráci s rodiči a okolím svých klientů, protože jen tak je dle něj možné dosáhnout v práci opravdu dobrých výsledků.

 

 

Mgr. et Mgr. Jarmila Dezortová

studovala výtvarnou výchovu, speciální pedagogiku – logopedii a anglický jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Následně se věnovala výuce jazyků a překladatelství, mnoho let pak působila na různých pracovních pozicích britského nakladatele učebnic angličtiny. Během mateřské dovolené začala pracovat v ordinaci ORL a LOGOPEDIE s.r.o., kde koordinuje péči o klienty, stáže a rozvoj různých partnerských projektů.

Zároveň se díky zkušenostem z předchozích zaměstnání zaměřila na rozvoj aplikace Logapka, která usnadňuje komunikaci mezi logopedy a klienty/rodiči klientů. Má na starosti vznik nových vzdělávacích materiálů pro tuto aplikaci a nyní i pro e-shop Logopedům.cz. Věří, že usnadnění komunikace mezi klienty a logopedem a zároveň úzká spolupráce s rodiči  je základem úspěchu při terapii dítěte. 

jarmila_dezortova

 

honza_smolik

Honza Smolík

Scenárista a ilustrátor Honza Smolík vytvořil řadu knížek komiksů a hádanek pro děti. Je autorem komiksové knihy Viktorka a vesmírná dobrodružství oceněné v roce 2015 Zlatou stuhou v kategorii komiks pro děti a mládež. Jeho komiks Na hradě Bradě získal ve stejném roce Cenu noci s Andersenem v celostátní anketě „Suk – čteme všichni“. Za knihu historických detektivních komiksů a hádanek Inspektor Hopkins zasahuje obdržel cenu Muriel za rok 2018 udělovanou Českou komiksovou akademií pro nejlepší komiks pro děti a nominaci na cenu Zlatá stuha 2019. Jeho knížka komiksů a hádanek pro nejmladší čtenáře Liška Kuliška byla nominována na cenu Muriel za nejlepší komiks pro děti za rok 2019. Jeho populárně naučná interaktivní kniha Vesmír vydaná v roce 2020 byla přeložena do pěti jazyků.

Na úspěšnou knížku 10 dobrodružných únikovek vydanou v roce 2022 navazuje titul 10 napínavých únikovek (plánované vydání 2024). Jeho nejnovější publikací je hádankové knížka To je na hlavu! (podzim 2023). Pořád si rád vymýšlí a až vyroste, bude pilotem dvouplošníku.

 

Mgr. Kateřina Halasová

Vystudovala pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, po studiu rok pracovala v ZŠ v Brně Řečkovicích, následně odjela pracovat do Itálie, aby naučila italský jazyk.  Tam strávila deset let, pracovala jako baby sitter a úřednice v kanceláři notářky. Po návratu do ČR začala pracovat jako učitelka ZŠ Drnovice u Lysic. Ve volném čase ráda kreslí a maluje, čtu, má ráda přírodu a historii a s tím spojené výlety po hradech a zámcích …

katka

 

Ivana

Mgr. Bc. Ivana Kratochvílová

Vystudovala magisterské studium logopedie a bakalářský program sociální pedagogiky. Během magisterského studia se začala věnovat přípravě předškolních dětí na nástup do školy a v rámci výzkumné části diplomové práce vytvořila edukační program pro předškoláky.

V současné době pracuje jako logoped v ambulanci klinické logopedie v Břeclavi.

Ve volném čase se věnuje dalšímu studiu, spolupodílí se na tvorbě materiálů a vede edukační skupinky pro předškolní děti.